Zvláštne druhy batožiny

Domů / Rady na cestu / Zavazadla / Zvláštne druhy batožiny

Len s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok ním stanovených je možné prepravovať:

  • zbrane a strelivá: zbrane všetkého druhu môžu byť prijaté k leteckej preprave len do tých miest, kde je to povolené platnými predpismi. Musia byť nenabité a umiestnené len v nákladnom priestore. Strelivo, ktoré je svojim charakterom výbušnina, patrí medzi tzv. nebezpečný náklad a môže byť prepravené iba ako letecký tovar podľa podmienok uvedených v IATA manuále pre prepravu nebezpečného nákladu,
  • hudobné nástroje,
  • športové vybavenie,
  • autosedačky – ako nezapísanú (kabínovú) batožinu,
  • kočíky – ako zapísanú batožinu
  • invalidný vozík – úplne zložiteľný, ktorý sa z priestorových dôvodov ukladá do nákladného priestoru lietadla,
  • diplomatickú batožinu.

Potvrdenie prepravy zvláštnych druhov batožiny nemusí prebehnúť okamžite a niektoré letecké spoločnosti nemusia vôbec umožňovať prepravu niektorých druhov batožiny, preto odporúčame nechať si väčšiu časovú rezervu pre plánovanie týchto ciest.