Čo robiť, keď

Domů / Rady na cestu / Co dělat, když

Vás letecká spoločnosť nemôže z kapacitných dôvodov prijať k preprave (overbooking)

Ak letecká spoločnosť potvrdí miesto na konkrétnom lete väčšiemu počtu cestujúcich, než je miest v lietadle, má cestujúci nárok okrem zmeny letenky aj na ubytovanie, transfer do hotela a späť na letisko a stravu. V prípade letu v rámci EU má tiež nárok na kompenzáciu od leteckej spoločnosti v závislosti na dĺžke čakania. Letecká spoločnosť je povinná zaistiť cestujúcemu náhradný let.

Čo robiť:

Kontaktovať leteckú spoločnosť a dohodnút sa na možnostiach náhradného letu.

Potrebujete zmeniť let

Zmenu je možné vykonať, ak bola pri vystavení letenky použitá tarifa, ktorá ju umožňuje, a to zadarmo alebo za poplatok. Odporúčame informovať sa o podmienkach zmeny letenky už pri jej zakúpení. Letenky totiž môžu byť nemenné a nevratné. Ak je zmena realizovaná prostredníctvom našej cestovnej agentúry, je k poplatku za zmenu, ktorý vyberá letecká spoločnosť, účtovaný transakčný poplatok za zmenu letenky.

Čo robiť:

Kontaktovať našu cestovnú agentúru alebo priamo leteckú spoločnosť.

Nestíhate odlet

Čo robiť:

V prípade, že cestujete iba s příručnou batožinou a je reálne, že odletový čas stihnete, odporúčame vykonať online odbavenie.

V iných prípadoch je potrebné, čo najskôr kontaktovať našu agentúru alebo leteckú spoločnosť, ktorá môže ponúknuť dve možnosti riešenia:

  1. zmenu letenky na neskorší odlet zadarmo alebo za poplatok, ak to umožňuje zakúpená tarifa,
  2. storno letenky - v tomto prípade je z uhradenej čiastky odčítaný poplatok za storno, prípadne tarifa v plnej výške vrátane palivového príplatku, ak je letenka nestornovateľná.

Ak je zmena alebo storno realizovaná prostredníctvom našej cestovnej agentúry, sú k poplatkom, ktoré vyberá letecká spoločnosť, účtované transakčné poplatky.