Kabínová batožina

Domů / O letenkách / Zavazadla / Kabínová batožina

Nezapísanú (kabínovú/ príručnú) batožinu si cestujúci môže vziať so sebou do kabíny lietadla a po celú dobu cesty sa o ňu stará sám.

Väčšinou je v kabíne lietadla cestujúcim dovolená bezplatná preprava jedného kusu nezapísanej (kabínovej) batožiny maximálnych rozmerov 55 cm × 40 cm × 20 cm a hmotnosti 5 kg. Počet, rozmery a podmienky prepravovanej kabínovej batožiny stanoví konkrétny dopravca.

Okrem toho si cestujúci môže do kabíny lietadla vziať so sebou tiež dámsku kabelku, kabát, šál alebo prikrývku, dáždnik alebo vychádzkovú palicu, malý fotoaparát, kameru alebo ďalekohľad, čítanie na dobu letu, autosedačku, jedlo pre dieťa na dobu letu, úplne zložiteľný vozík pre invalidné osoby, prípadne barle alebo iné podperné prístroje, ak je na nich cestujúci závislý.

Kabínová batožina pre deti

V kabíne je možné prepravovať aj autosedačku a jedlo pre dieťa na dobu letu.

Bezpečnosť

Cestujúci je povinný rešpektovať prepisy na možný obsah kabínovej batožiny.

Podľa platných medzinárodných predpisov nesmie mať cestujúci pri sebe zbrane, strelivo, nože, hračky napodobňujúce skutočné útočné zbrane (napr. pištole, granáty), tupé predmety (napr. baseballové pálky, golfové palice) a všetky ďalšie predmety bodnej a sečnej povahy. Tieto predmety musia byť uložené iba v zapísanej batožine. Dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za zadržanie týchto predmetov. Látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, horľaviny, žieraviny, stlačené plyny, jedy alebo toxické a infekčné materiály, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, magnetický materiál a ostatný nebezpečný tovar) je možné prepravovať iba ako tovar za zvláštnych prepravných podmienok.

Cestujúci je povinný dodržovať predpisy týkajúce sa prepravy tekutín, aerosolov a gelov.