Obmedzenie prevádzky asistenčné linky

31.03.2020
Asistenčná linka bude klientom k dispozícii počas apríla od 7:00 do 01:00.

Vzhľadom k mimoriadnej situácii a núdzovému režimu vám bude asistenčná linka k dispozícii len v čase od 7:00 do 01:00. Toto obmedzenie bude platné až do konca apríla.

Ďakujeme za pochopenie

tím ORBIX