Plavby

Plachetnica? Prečo nie!

Plavba na plachetnici v sebe kombinuje oddych aj aktivitu, luxus aj dobrodružstvo, poznávanie aj šport, more aj pevninu. Je len na Vás, čo si z toho vyberiete.

Prekrásna loď poskytuje útulné zázemie pri cestovaní z jedného miesta na druhé a umožňuje tak spoznať vysnívanú krajinu bez nepríjemného sťahovania sa z hotela do hotela či sedenia v aute alebo autobuse. A pritom cesta samotná je skutočným cieľom plavby. Ľahnúť si do siete či na palubu. Vychutnávať si slnko a cítiť, ako vietor a vlny úžasnou silou poháňajú loď dopredu. Vyliezť do plachtovia a pozerať sa z výšky, kde až končí oceán. Namiesto preplnených pláží si vychutnávať opustené romantické zátoky, pri západe slnka popíjať víno s priateľmi, zabudnúť na všedné starosti a poznať, ako úžasne môže chutiť život.

Na lodi si môžete vychutnať a užiť rôzne rekreačné aktivity, ako je napríklad sailing, plávanie, zlaňovanie, kayaking, jazda na bicykli, prehliadka miest, základy navigácie, čítanie, volejbal, frisbee, grilovanie ai. Plavbu môžete tiež spojiť so sofistikovaným vzdelávacím alebo malým konferenčným programom. Môžu to byť napríklad firemné spoločenské akcie, teambuilding, incentíva, tréning manažérskych schopností, development, consulting a ďalšie. Na základe Vašich požiadaviek pripravíme vhodný program plavby!

Fotografie z uskutočnených ciest

                

V prípade záujmu kontaktujte našich špecialistov na info@orbix.sk.

Doprava na loď

Domovským prístavom je mesto Lemmer v Holandsku, neďaleko Amsterdamu. Doprava na loď je možná buď vlastným autom, alebo pohodlnejšie letecky priamou linkou z Prahy či Viedne do Amsterdamu, odkiaľ pre Vás zaistíme autobusový transfer do prístaviska v Lemmeru.

Priebeh plavby

Plachetnicu po celú dobu plavby riadi skúsený kapitán. Jeho pravou rukou je tzv. matróz (1. lodný dôstojník). Obvykle sa z prístavu vyráža doobedu medzi 9:00 a 11:00. Samotná plavba potom väščinou trvá 4–7 hodín (podľa programu). Je potrebné mať vždy na pamäti, že trasa se môže zmeniť vplyvom nepriaznivého vetra. Od klientov sa očakáva aktívna participácia pri „ťahaní“ lán na 30 metrový sťažeň, kasaní plachiet, pomoc s kormidlovaním a navigáciou. Väčšinou sa nocuje v prístave (samozrejme na lodi), je však možné prenocovať aj na kotve na šírom mori. Plavbu je možné realizovať po slovensky, anglicky, nemecky, holandsky, rusky či francúzsky. Plavba je vhodná pre všetky vekové aj váhové kategórie (deti s doprovodom rodičov). Klient nemusí vedieť plávať. Behom plavby budete zoznámení s týmito aktivitami:

  • Teória plachtárstva
  • Základy navigácie
  • Núdzové stavy (muž cez palubu, požiar na palube)

Stravovanie

Plná penzia

(raňajky, obedy, desiaty a teplé večere), nealkoholické nápoje (káva, čaj, šťava)
Raňajky: formou švédskeho stola (pečivo, maslo, syr, saláma, zelenina, džem, nutela, med, cereálie, mlieko, káva, čaj)
Desiaty: doobeda ovocie, poobede káva, čaj, tatranky, zákusky, koláče
Obedy: nie sú hlavným jedlom dňa z dôvodu plavby na mori (polievka, pečivo, sendviče)
Večere: sú hlavným jedlom dňa po príchode do prístavu (teplé jedlo, dezert).

Jedlo je možné prispôsobiť špeciálnym požiadavkám (napr. vegetariánske, bezlepkové, apod.).

Program

Personálne zabezpečenie: koordinátor plavby, kuchár
Materiál: možnosť požičania športového vybavenia a spoločenských hier (lopty, frisbee, karty, stolné hry)
Typy akcií konaných na lodi: Plachetnica je ideálnym prostredím na realizáciu akýchkoľvek firemných akcií. Účastníci sú totiž skutočne „na jednej lodi a ťahajú za jedno lano“. Prirodzene sa dostávajú do situácií, ktoré nutne vyžadujú spoluprácu, efektívne riešenie problému a dobrú vzájomnú komunikáciu. Ponúkame Vám možnosť vybrať si pre svojich zamestnancov, partnerov či klientov ideálny pomer vzdelávania a rekreácie presne podľa Vašich predstáv. Na nižšie uvedenej schéme môžete vidieť, že rôzne typy programov sú vždy kombináciou obidvoch druhov aktivít. Samozrejme vždy záleží na účeli akcie a konkrétnych požiadavkách a prianiach Vašej firmy. Preto budeme pri vytváraní konečnej verzie programu rešpektovať obidve tieto premenné.

a) Teamspirit alebo akcie na podporu tímového ducha

Obvykle periodicky konaná udalosť. Jedná sa o stretnutie napr. manažérov, firemných reprezentantov, zástupcov významných klientov, rodín zamestnancov a podobne. Hlavným zmyslom je príjemný a zaujímavý zážitok. V priebehu plavby majú účastníci možnosť spoznať sa bližšie než pri štandardných spoločenských udalostiach. Podiel na tom má uvolnená neformálna atmosféra a rôznorodé aktivity spojené s plavbou na plachetnici, ktoré sú vedené tak, aby skupinu nenásilne, ale pritom spoľahlivo viedli k vzájomnej komunikácii a spolupráci. Vytvára sa tak priestor pre zoznámenie ľudí, ktorí by se bežne nestretli alebo nenašli odvahu k vzájomnému osloveniu. Pri team spirit akciách býva prioritou dobrá nálada, oddych od každodenných pracovných problémov, priestor pre stretávanie a hlavne spoločenský zážitok (plavba na päťdesiatmetrovej plachetnici). Ten sa často stáva zjednocujúcou témou rozhovorov nielen pri samotnej akcii, ale aj nejakú dobu po návrate. Tieto akcie sú vhodné nielen ako odmena a motivácia pracovného kolektívu, ale aj na nadviazanie vzťahov s dôležitými či potenciálnymi klientmi.

Časté aktivity: sailing, večierok na palube pri západe slnka, motivačná reč riaditeľa, rôznorodé aktivity od kreatívnych výtvarných až po adrenalinové športové.

b) Incentívna turistika

Incentíva je jedinečná forma cestovania, ktorá hrá strategickú úlohu vo vzťahu firmy so zamestnancami či klientmi, a to v rôznych smeroch: podporuje dobré meno spoločnosti, spoluvytvára image firmy, rozširuje povedomie o značke či spoločnosti samotnej. Historické plachetnice sú neprehliadnuteľné, nezabudnuteľné, očarujúce a dokážu nadchnúť ľudí rôzneho veku, pohlavia či kultúry. Pozvaním svojich zamestnancov, klientov, dodávateľov či obchodných partnerov na takúto plachetnicu dáte najavo, že si skutočne ceníte ich prácu a máte pre nich pripravené exkluzívne benefity. Premeňte svoju prezentáciu na zaujímavú a jedinečnú udalosť.

Časté aktivity: sailing, večierok na palube pri západe slnka, motivačná reč riaditeľa, rôznorodé aktivity od kreatívnych výtvarných až po adrenalinové športové.

c) Teambuilding (budovanie a rozvoj pracovných tímov)

Na rozdiel od firemných spoločenských akcií to sú sofistikovanejšie, cielené a premyslené programy zamerané na vzdelávanie a slúžia na rozvoj pracovných tímov. Hlavným zmyslom je pripomenúť princípy tímovej práce a rozvíjať predpoklady a kvality, ktoré sú pre efektivitu práce v tíme zásadné. Vedú k bližšiemu spoznávaniu členov tímu, podpore sebadôvery, budovaniu vzájomnej dôvery, rozvoju tímovej komunikácie, zaujímaniu optimálnych tímových rolí, odhaľovaniu prirodzených vodcovských osobností a zdokonaľovaniu sa vo využívaní techník tvorivej tímovej práce. Plachetnica je ideálnym prostredím pre realizáciu teambuildingu. Nie je tu potrebné snažiť sa o vytvorenie umelých, často až kŕčovitých podmienok pre jeho uskutočnenie. Členovia tímu sú tu totiž skutočne na „jednej lodi a ťahajú za jedno lano“. Na mori je tím iba sám so sebou, prirodzene izolovaný od okolia. Dostává sa do reálnych situácií, ktoré nutne vyžadujú spoluprácu, efektívne spoločné riešenie problému a dobrú vzájomnú komunikáciu. Teambuilding je určený konkrétnym pracovným skupinám, najčastejšie na štarte ich spoločného pôsobenia alebo v etape významných zmien.

Časté aktivity: sailing, icebreaking, lanové aktivity, problem solving, sea kayaking a množstvo hier na rozvoj kreativity, dôvery a spolupráce.

d) Tréning manažérskych schopností (Management Training)

Prostredníctvom programov a aktivít behom plavby je možné prezentovať a rozvíjať množstvo schopností, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu manažérskej práce. Uveďme napríklad znalosť a aplikácia vhodných postupov na riešenie neobvyklých úloh, prezentovanie úloh pracovnej skupine, koordinácia týmov v priebehu riešenia úloh, stanovovanie priorít, organizácia času, delegovanie úloh a riešenie konfliktov. Tréningy tohto typu mávajú jasne definované vzdelávacie ciele a sú zvyčajne určené manažérom na určitom stupni hierarchie firmy.

e) Rozvojové programy (Development Center)

Development Center je moderná metóda v oblasti vzdelávania, ktorá slúži na identifikáciu rozvojových potrieb zamestnancov alebo celých tímov. Tieto programy sa opierajú o individuálne rozhovory a psychodiagnostické testové vyšetrenie, ktoré sú zamerané predovšetkým na výkonový potenciál a osobnostné charakteristiky. Samotný rozvojový program potom prebieha prostredníctvom modelových situácií, v ktorých účastníci riešia rôzne problémy. Výrazne sa tiež pracuje s časovým tlakom. Rozvojové programy organizované na plachetnici sú väčšinou využívané vyšším a vrcholovým managementom firiem, pretože sa jedná o špeciálnu, sofistikovanejšiu podobu klasických development centier. V rámci jednotlivých druhov programov, ktoré ponúkame, sú rozvojové centrá skutočnou čerešničkou na torte. Pre ich náročnosť pozývame na loď svojich partnerov - firmy zaoberajúce sa psychologickým poradenstvom a vzdelávaním, ktoré zaišťujú odbornosť celej akcie.