Orbix

Bezpecnostne kontroly


Zvýšené bezpečnostné kontroly pri letoch z Veľkej Británie do USA

Výhodné ceny parkovania

Vážení klienti,


dovoľujeme si Vám sprostredkovať informácie týkajúce sa zvýšenej bezpečnostnej kontroly pri cestách z Veľkej Británie do USA, ktoré zverejnilo US Transportation Security Administration (TSA). V súčasnosti prebiehajú na letiskách vo Veľkej Británii pre cestujúci do USA zvýšené bezpečnostné kontroly. Tieto kontroly sa týkajú elektronických zariadení (mobilné telefóny, tablety, elektronické knihy, laptopy a pod.), ktoré si so sebou cestujúci berú na palubu lietadla. Pri kontrole musí cestujúci preukázať, že zariadenie je možné zapnúť, je funkčné a môže byť použité. V prípade, že zariadenie nie je možné zapnúť, nemôže byť prijaté k preprave. Doporučujeme preto všetkým cestujúcim, aby si všetky elektronické zariadenia, ktoré si budú brať na palubu lietadla, plne nabili ešte pred odchodom na letisko. Pri transferovom lete do Londýna je potrebné dbať na to, aby sa zariadenie úplne nevybilo, možnosti nabitia elektronických zariadení na letiskách sú obmedzené.


Používanie osobných elektronických zariadení na palube lietadla ostáva bezo zmien a riadi sa bežnými prevádzkovými pokynmi, ktoré nájdete na stránkach dopravcu. Elektronické zariadenia v zapísanej batožine môžu byť prepravené bez obmedzení.


Žiadame všetkých cestujúcich letiacich do USA, aby sa dostavili na prestupnom letisku v dostatočnom časovom predstihu k odbaveniu, bezpečnostnej kontrole a k odletovému východu.


Váš tím Orbix.sk