Orbix

Platba kartou


PLATBY KARTOU

Radi by sme vám ponúkli modernejší a komfortnejší spôsob úhrady cestovných služieb poskytovaných našou spoločnosťou ORBIX, a to prostredníctvom platobnej karty. Platba kartou so sebou nesie nesporné výhody, ktoré oceníte práve teraz v dobe zvýšeného sledovania všetkých fixných nákladov firiem:

  • Možnosť využiť dlhšej splatnosti za odoberané služby, a to až 51 dní
  • Získate úplnú kontrolu nad výdajmi spojenými so služobnými cestami, a to vďaka presným a detailným reportingom cestovných výloh od nezávislej tretej strany
  • Transparentnosť: platba za poskytnuté služby bude poukázaná priamo leteckej spoločnosti; budete tak mať istotu, že platíte len skutočnú cenu letenky
  • znížite nepriame náklady až o 5 % (podľa Európskej štúdie riadenia firemných nákladov 2008) vďaka možnosti súhrnnej platby, ktorá prináša nielen menej transakcií a tým i menej bankových poplatkov, ale tiež znižuje náklady na administratívu
  • Podľa typu karty môžete súčasne získať cestovné poistenie zdarma prípadne ďalšie výhody

Získať môžete i ďalšie výhody, ich typ a množstvo je však závislé na typu používanej platobnej karty, medzi ďalšie výhody patrí:

  • Cestovné poistenie zamestnancov zdarma
  • Možnosť vstupu do letiskových salónikov bez nutnosti cestovať v business triede
  • Výrazné zľavy a spätné bonusy pri využívaní platobnej karty

Ak využívate už klasickú platobnú kartu (plastovú) alebo virtuálnu platobnú kartu, nie je nič jednoduchšieho, ako nám oznámiť, že chcete pre úhradu služieb použiť platobnú kartu. Pokiaľ by ste radi využívali vyššie popísané služby, ale nemáte platobnú kartu k dispozícii, ponúkame vám zdarma poradenstvo vrátane možnosti vystavenia platobnej karty z ponuky renomovaných finančných spoločností.

V súčasnej dobe vám môžeme ponúknuť zaistenie platobných kariet American Express , Airplus či Diners Club. Každá karta so sebou nesie iné výhody, ich podrobný zoznam tu nájdete v blízkej dobe.


Akčná ponuka!

V spolupráci so spoločnosťami American Express, Airplus a Diners Club ponúkame všetkým našim klientom modernejšiu a komfortnejšiu možnosť platby prostredníctvom platobných kariet. Firemní klienti ORBIXu, ktorí začnú využívať tento efektívny spôsob platieb do konca roku 2009, budú zaradení do zlosovania o atraktiívne ceny, pričom hlavnou cenou budú 2 letenky po Európe.