VÝHODY SPOLUPRÁCE

Využitie služieb Orbixu prináša okrem finančnej a časovej úspory pri organizácii vašich ciest tiež výhody pridanej hodnoty vo forme asistenčnej linky a organizéru SkyPRO.

O systéme SkyPRO

Pre potreby organizácie služobných ciest sme vyvinuli online nástroj SkyPRO, jednu z najmodernejších technológií pre oblasť cestovných služieb.

Asistenčná služba

Asistenčná služba je pripravená riešiť nečakané udalosti na vaších cestách. Ide o unikátny prístup a nový štandard v podpore cestujúcich.