JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

Znalosť cudzích jazykov je v súčasnosti nevyhnutnou podmienkou pre obchodný úspech každej spoločnosti. S nadväzovaním nových medzinárodných kontaktov a so vstupom Českej a Slovenskej republiky do Európskej únie narástli v tomto smere nároky ako na vás, tak na vašich zamestnancov. Vo vedení každej progresívnej spoločnosti sa určite zaoberáte týmito otázkami:

 • Nechcete sa už pri dôležitých obchodných rokovaniach nechať zastupovať kolegom alebo využívať služby tlmočníka?
 • Chcete byť svojim podriadeným v jazykovom vzdelávaní vzorom a pozitívnym príkladom?
 • Cítite potrebu sa v jazykových znalostiach vyrovnať vašim zahraničným partnerom?
 • Máte obmedzené množstvo času a pritom potrebujete zlepšenie jazykových znalostí ako soľ?
 • Sú vaši zamestnanci schopní reprezentovať vašu firmu kdekoľvek vo svete na úrovni?
 • Sú ich jazykové znalosti na takej úrovni, aby bolo možné sústrediť sa len na obchodné rokovania bez strachu z prípadnej gramatickej chyby?
 • Neprichádzate tak o dobrých partnerov a o potenciálnych klientov v zahraničí?

Pre našich firmných klientov máme nasledujúce riešenia:

 • Kurzy pre nižší a stredný management
 • Kurzy so špecializáciou
 • Kurzy pre top management
 • Kurzy pre začínajúcich profesionálov
 • Programy šité na mieru
 • Pobyty v exotických krajinách
 • Odborné stáže


Pre zaistenie jazykových kurzov a pobytov nás prosím kontaktujte na telefónnej linke 421 2 20 50 20 46 alebo na email info@orbix.sk.