Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Francúzsko


Turistické vízum

Požiadavky:

Pri turistických cestách do 90 dní postačuje platný cestovný pase alebo občiansky preukaz/ideni­ty card

Mena:

euro €

Adresa veľvyslanectva:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
125, rue du Ranelagh
Paríž
75016
Francúzska republika
telefón: 0033 1 44145120
fax: 0033142887653
email: paris@amb-slovaquie.fr
 http://ww.mzv.sk/pariz

Adresa zastúpenia:

Veľvyslanectvo Francúzska v SR
Hlavné námestie 7
Bratislava
812 83
Slovenská republika
telefón: 00421/2 /5934 7111
fax: 00421/2/5934 7799
email: diplo@france.sk
http://www.france.sk/
 http://ww.mzv.sk/pariz