Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Mongolsko


Turistické vízum

Požiadavky:

  • platný cestovný pas, ktorého platnosť musí byť dlhšia najmenej 12 mesiacov od predpokladaného opustenia územia Mongolska
  • vízum, ktoré vydáva ktorýkoľvek mongolský zastupiteľský úrad na svete

K žiadosti o krátkodobé vízum je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady :

  • platný cestovný doklad,
  • vyplnenú žiadosť a dve fotografie,
  • predloženie dokladov potvrdzujúce účel návštevy,
  • zaplatiť správny poplatok,
  • v prípade tranzitu je potrebné mať platný cestovný lístok a udelené vízum cieľovej krajiny.

Za udelenie víza sa platí vízový poplatok, výška ktorého je závislá od druhu požadovaného víza. Pri vydávaní víza je vhodné skontrolovať, či bolo vydané požadované vízum. Pri odlete z letiska Bujant Uchá v Ulanbátare sa platí letiskový poplatok vo výške 12 500 MNT (cca 390 SKK), deti do 6-tich rokov 6 250 MNT (cca 195 SKK).

Mena:

tugrik (MTG)

Adresa veľvylanectva:

SR nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušné veľvyslanectvo SR v Pekingu – Čína.

Adresa zastúpenia:

Veľvyslanectvo
Na Marně 5
Praha 6
telefón: 00420/2 /2431 1198
email:monemb@bo­hem-net.cz