Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Maďarsko


Turistické vízum

Požiadavky:

Občania SR môžu vstupovať na územie MR ako turisti po dobu 90 dní s platným cestovným pasom, resp. občianskym preukazom. Ak sa občania SR chcú zdržiavať v Maďarskej republike nepretržite po dobu dlhšiu ako 90 dní, musia požiadať o registráciu na samosprávnom orgáne príslušnom podľa miesta pobytu.

Mena:

forint (HUF)

Adresa veľvyslanectva:

Veľvyslanectvo SR v Budapešti
Stefánia út. 22–24
Budapešť
1143
Maďarská republika
telefón: 00 36 1/460 90 10 , 0036 1/460 90 11
mobil: 0036 30 26 95997-pohot.služba
fax: 0036 1 4609020
email: emb.budapest@mzv­.sk
 www.mzv.sk/budapest

Adresa zastúpenia:

Veľvyslanectvo MR v Slovenskej republike
Sedlárska 3
Bratislava
814 25
Slovenská republika
telefón: +421 2 59 205 200
fax: +421 2 5443 5484
email: pozsony@embhun­g.sk
 www.embhung.sk