Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Rumunsko


Bezvízový styk

Štátni občania SR môžu pricestovať do Rumunska s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom. Občania EÚ a ich rodinní príslušníci majú povinnosť do 15 dní odo dňa vstupu na územie Rumunska prihlásiť sa na najbližšom útvare cudzineckej polície.

Mena:

Leu (RON)

Adresa veľvyslanectva:

Veľvyslanectvo SR v Rumunsku
Otetari nr. 1–3, Sector 2
Bukurešť
70206
Rumunsko
telefón: +4021/3006100
fax: +4021/744 372 825
email: emb.bucha­rest@mzv.sk

Adresa zastúpenia:

Embassy of Romania in the Slovak Republika
F. Kráľa 11
Bratislava
811 05
Slovenská republika
telefón: 00421/2/42 491 665
fax: 00421/2/42 444 056
email: ro-embassy@stonli­ne.sk