Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Rakúsko


Bezvízový styk

Vyžaduje sa platný cestovný pas alebo občiansky preukaz vo forme identifikačnej kar­ty.

Mena:

Euro €

Adresa veľvyslanectva:

Veľvyslanectvo SR vo Viedni
Armbrustergasse 24
Viedeň
A- 1190
telefón: 0043/1/318 9055200
0043/1/318 9055201– sekretariát
email: slovakem­bassy@vienna.mfa­.sk

Adresa zastúpenia v SR:

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave
Ventúrska 10
Bratislava
811 01
Slovenská republika
telefón: 00421/2/5930 1500
fax: 00421/2/5443 2486
email: pressburg-ob@bmaa.gv.at
 http://www.embassyaustria.sk/