Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

JAR


Bezvízový styk

Na turistické a obchodné cesty občanov SR do JAR do 30 dní nie je potrebné vízum. Juhoafrický imigračný zákon vyžaduje, aby cestujúci pri vstupe do krajiny mal pre účely úradných záznamov vo svojom pase aspoň 1 (MZV odporúča 2) voľnú vízovú stranu. Ak táto podmienka nie je splnená, juhoafrické imigračné orgány často nekompromisne neumožnia vstup do krajiny a cestovateľa najbližším letom vrátia späť. V prípade dlhšieho pobytu a na cesty za iným účelom treba požiadať o vízum na zastupiteľskom úrade Juhoafrickej republiky (JAR) vo Viedni. Na území JAR je možné vízum predĺžiť na Ministerstve vnútra JAR v Pretórii alebo na jeho expozitúrach vo väčších mestách . Pri vstupe na územie JAR sa vyplňuje dotazník o dobe a účele pobytu. Prihlasovacia povinnosť v JAR nie je.

Od 1. júla 2014 pri podaní žiadosti o pobyt na území Juhoafrickej republiky musí každý žiadateľ predložiť žiadosť osobne na teritoriálne príslušnom juhoafrickom zastupiteľskom úrade, ktorým je pre slovenských občanov Veľvyslanectvo Juhoafrickej republiky vo Viedni (kontakt: Sandgasse 33, A – 1190 Viedeň, Rakúska republika, Tel.: (+43–1) 320 64 93; Fax.: (+43–1) 320 64 93 51, E-mail: vienna.bilate­ral@dirco.gov­.za, grascherk@fore­ign.gov.za, web adresa: www.suedafrika-botschaft.at, www.southafrica-embassy.at, úradné hodiny v pracovný deň: pondelok – piatok v čase 08:30 – 12:00 hod.).

Bližšie informácie je možné získať na konzulárnom a migračnom oddelení veľvyslanectva (kontakt: consular@fore­ign.gov.za)

V rámci nových imigračných zákonov sa sprísňujú požiadavky na cestovanie všetkých neplnoletých osôb do Juhoafrickej republiky a z Juhoafrickej republiky. Neplnoletá osoba musí mať u seba vždy svoj rodný list (originál alebo úradne overenú kópiu), na ktorom sú uvedené mená oboch rodičov. Rodný list musí byť úradne preložený do anglického jazyka. V prípade, že neplnoletú osobu doprevádza len jeden rodič, musí mať u seba naviac úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas (miestoprísažné prehlásenie) druhého rodiča, že do JAR môže vycestovať, a taktiež kópiu jeho cestovného dokladu. Na súhlase musia byť uvedené kontaktné informácie rodiča, najmä telefonické spojenie. V prípade, že neplnoletú osobu nesprevádza ani jeden z rodičov, musí uvedené dokumenty doložiť za oboch rodičov. V tomto prípade musí pri vstupe do JAR doložiť i pozývací list osoby, u ktorej sa bude v Juhoafrickej republike zdržiavať, kópiu cestovného dokladu tejto osoby a jej kontaktné údaje (adresa, telefón).

V prípade, že neplnoletá osoba nemôže doložiť súhlas s uskutočnením cesty niektorého z biologických rodičov (adopcia, pestúnska starostlivosť, úmrtie rodičov), musí doložiť právne záväzné dokumenty (súdne rozhodnutie, úmrtný list rodiča) dokladajúci tento stav, a musí byť úradne preložený do anglického jazyka.

Uvedené opatrenia týkajúce sa cestovanie neplnoletých vstupujú záväzne v platnosť od 1.10.2014, doporučujeme však pre bezproblémový priebeh cesty, aby neplnoleté osoby cestovali s uvedenou dokumentáciou už pred týmto dátumom, a to i v prípade, že Juhoafrická republika je len tranzitnou krajinou.

Mena:

juhoafrický rand (ZAR)

Adresa veľvyslanectva:

Veľvyslanectvo SR v Pretórii
Fyzická adresa: 930 Arcadia Street, Arcadia, Pretoria, South Africa
Poštová adresa: P.O.Box 12736, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
JAR
telefón: ++27–12–3422051/2
Diplomatická služba pre občanov SR v núdzi: ++27–83–304 1599
fax: ++ 27–12–3423688
email: slovakemb@tel­komsa.net
 http://www.mzv.sk/pretoria

Adresa zastúpenia v SR:

Veľvyslanectvo
Sandgasse 33
Viedeň
telefón: 0043/1 /320 6493
fax: ++43–1–320–649351
email: vienna.bilate­ral@foreign.gov­.za
 http://www.saembvie.at/