Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Srbsko


Bezvízový styk

Pre turistické cesty do krajiny neprevyšujúce 90 dní stačí slovenským občanom platný cestovný pas.

Mena:

Dinár (CSD)

Adresa veľvyslanectva:

Ambasada Slovačke Republike u Srbiji i Crnoj Gori
Bulevar umetnosti 18
110 70 Belehrad (Novi Beograd / Belgrade)
Tel.: 00381–11 / 22 23 800 (ústredňa ), 00381–11
2223 802 sekretariát
Fax: 00381–11 / 22 23 820
E-mail: embassy@be­lehrad.mfa.sk

Adresa zastúpenia v SR:

SRBSKO
Búdková 38
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421/2 /5443 1927, 5443 1928
5443 1929, 5443 1930
Fax.: 00421/2 /5443 1933
E – mail: embas_yu@ister­net.sk
Konzulárne oddelenie – úradné hodiny:
pondelok – piatok
09.00 – 12.00