Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Azerbajdžan


Turistické vízum

Požiadavky:

  • platný cestovný pas
  • príslušné vízum

O víza je potrebné požiadať osobne na ambasáde vo Viedni nakoľko súčasťou získania víz je aj odber odtlačkov prstov žiadateľa.

Cudzinec, ktorý prišiel na územie Azerbajdžanu na dobu do 30 dní, je povinný zaregistrovať sa podľa miesta dočasného pobytu. Pri pobyte v zariadení poskytujúcom ubytovacie služby (hotel, penzión, internát, kemping, nemocnica a pod.) vykonáva registráciu toto zariadenie do 24 hodín cez príslušné oddelenie polície. Pritom cudzinec je povinný predložiť písomnú žiadosť o registráciu a 2. časť registračného preukazu cudzinca, ktorá sa na polícii označuje záznamom o registrácii.

Mena:

1 manut = 100 gopik (AZM)

Adresa veľvyslanectva: SR nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušné veľvyslanectvo SR v Moskve/ Rusko.
Júliusa Fučíka 17–19
123 056 Moskva
Ruská federácia (Rosijskaja Federacija / Russian Federation)
Tel: 007–495 / 956 4920, 250 1070–1
Fax: 007–495 / 250 1591, 973 2081
E-mail: emb.moscow@mzv­.sk
Internet: www.moskva.mfa.sk

Adresa zastúpenia v SR:

Hugelgasee 2
A-1130 Viedeň
Rakúska republika
Tel: 0043/1/4031322
Fax: 0043/1/14031323
E-mail: office@a­zembvienna.at