Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

  • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Arménsko


Turistické vízum

Požiadavky:

  • platný cestovný pas
  • príslušné vízum

V Arménsku platí prihlasovacia povinnosť – cudzinec sa musí do 3 dní po vstupe na územie krajiny prihlásiť na polícii. Pri pobyte v hoteli, penzióne alebo rekreačnom zariadení vykonávajú prihlasovaciu povinnosť tieto zariadenia. Cudzinec môže na území Arménska pobývať po dobu uvedenú vo víze. V súvislosti s platnosťou zákona o štátnych poplatkoch, vyberajú arménske orgány na jerevanskom letisku pri odlete z územia poplatok. Bez zaplatenia tohoto poplatku nie je cestujúci pripustený k registrácii a colnému vybaveniu. Od tohoto poplatku sú oslobodené len deti do 12 rokov, diplomati a členovia vládnych a oficiálnych delegácií. Rovnako sú odoberané odtlačky prstov cestujúcich.

Mena:

1 dram = 100 luma (AMD) (AMD)

Adresa veľvyslanectva: SR nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušné veľvyslanectvo SR v Moskve/ Rusko.
Júliusa Fučíka 17–19
123 056 Moskva
Ruská federácia (Rosijskaja Federacija / Russian Federation)
Tel: 007–495 / 956 4920, 250 1070–1
Fax: 007–495 / 250 1591, 973 2081
E-mail: emb.moscow@mzv­.sk Internet: www.moskva.mfa.sk

Adresa zastúpenia v SR:

Veľvyslanectvo Arménskej Republiky
Hadikgasse 28
A – 1140 Viedeň
Rakúska republika
Tel.: 0043/1 /5227479
Fax.: 0043/1 /522 7479–150
E-mail: armenia@ar­membassy.at