Orbix

Víza


ZAISTENIE VÍZ

Zaistíme vám vízový servis k letenke za zvýhodnenú cenu do vybraných krajín!

V procese vybavovania víz má naša agentúra sprostredkovateľskú funkciu a nemôže sa zaručiť za kladné a včasné vybavenie vašej žiadosti.
UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto doporučujeme overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

TRANSAKČNÉ POPLATKY – VÍZOVÝ SERVIS

35 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
19 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás
20 EUR/osoba – poplatok za urgentné vybavenie

USA – formulár ESTA (elektronická autorizácia)
15 EUR/osoba – bez zakúpenia letenky u nás
7 EUR/osoba – so zakúpením letenky u nás

Vystavenie voucheru RUSKO
15 EUR/osoba

20 EUR/osoba – Urgentný príplatok /10 a menej pracovných dní pred vycestovaním/

Poštovné
1,30 EUR /poistený list/**
6 EUR /doručenie express – nasledujúci pracovný deň/**

 • Cenník platný od 1.8.2013

** Doručenie zásielky s vízami je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Austrália


Študijné vízum

typ víza 570 – ELICOS (pre kurzy angličtiny)
typ víza 572 – VET (odborné kurzy)

Požiadavky:

 • cestovný pas SR s platnosťou minimálne počas doby pobytu v Austrálii – v pase musí byť minimálne 1 dvojstrana voľná
 • vyplnený formulár 157A

(obržíte v našej kancelárii)

 • jedna fotografia pasového formátu
 • potvrdenie o prijatí do kurzu
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní – kópia výučného listu, maturitného vysvedčenia, príp. tiež vysokoškolského diplomu a iných certifikátov – napr. štátnej jazykovej skúšky atď.
 • aktuálny výpis z bankového účtu ako dôkaz o dostatočných finančných prostriedkoch. Každý žiadateľ o študijné vízum preukazuje finančné prostriedky na kurz, dopravu a vreckové. Vreckové činí 1 000 AUD na každý mesiac vášho pobytu v Austrálii. Na letenku počítajte 1 500 AUD. Finančnú pomoc môžu poskytnúť rodičia, prarodičia

alebo súrodenci, príp. ďalšie osoby, pokiaľ vierohodne preukážu dôvod poskytnutia týchto prostriedkov žiadateľovi. Je potrebné doložiť čestné prehlásenie dotyčnej osoby, že vám povolí s peniazmi na účte disponovať.

 • evidencia o pravidelných príjmoch osoby, ktorá doložila výpisy, príp. zdokladovanie zdrojov, ktoré poskytli dokladované financie.
 • výpis z registra trestov krajín ak ste v posledných 10 rokov žili v zahraničí nepretržite 1 rok a viac. Ďalej výpis z registra trestov SR pri kurzoch na 1 rok a viac.
 • potvrdenie o zamestnaní alebo potvrdenie o štúdiu. Pokiaľ podnikáte, predložíte prefotený výpis z obchodného registra či živnostenský/ké list/y, kópia daňového priznania potvrdená finančným úradom a dopis osoby poverenej viesť firmu počas vašej neprítomnosti
 • sprievodný dopis s uvedením dôvodov, prečo chcete

ísť študovať do Austrálie a dôvody, prečo chcete študovať daný typ kurzu.

Lekárska prehliadka Pri oboch typoch študijného víza je potrebné absolvovať lekársku prehliadku. Prehliadka nasleduje po tom, ako ambasáda obdrží a posúdi vaše dokumenty.

Doba vybavenia víza

6 – 12 týždňov od podania žiadosti

Platnosť víza

dĺžka víza sa rovná dobe, na ktorú máte uhradené štúdium plus 1 mesiac navyše

Poplatok ambasáde

400 EUR

Poplatok agentúre

19 EUR – k zakúpenej letenke v našej kancelárii
35 EUR – bez letenky

Mena
AUD (austrálsky dolár)

Adresa veľvyslanectva

veľvyslanectvo Austrálskeho zväzu
Mattiellistrasse 2
1040 Vienna
Tel:00431 506 740
Fax:00431 513 9208
E-mail: visa-enquiries@dfat­.gov.au

Adresa zastúpenia SR:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre  
Culgoa Circuit, O’ Malley
Canberra    
Telefón: 0061 262 901516  
Fax: 0061 262 901755
E-mail: embassy@slo­vakemb-aust.org


Turistické vízum

Od augusta 2005 Austrálska vláda zaviedla on-line systém podávania žiadostí o vízum.
hviezda letenky online je oprávnená podávať on-line žiadosti za svojich klientov.

Požiadavky pre podanie on-line žiadosti:

 • kópia cestovného pasu platného min. 6 mesiacov po ukončení pobytu
 • 1× vyplnený formulár 48R
 • rezervácia letenky

U žiadateľov starších ako 70 rokov je nevyhnutná lekárska prehliadka u akreditovaného lekára a poistenie na celú dobu pobytu v Austrálii (zoznam lekárov nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie).

U žiadateľov mladších ako 18 rokov je potrebné navyše doložiť:

 • vyplnený formulár 1229
 • výpisy z osobného bankového účtu za posledné 3 mesiace (u cestujúcich, ktorí si nehradia cestu z vlastných fondov je potrebné doložiť výpisy účtu rodiča za posledné 3 mesiace vrátane notársky overeného splnomocnenia k disponovaniu s účtom)

Doba vybavenia víza

1 – 3 týždne (v závislosti od požiadaviek ambasády)

Platnosť víza

1 rok odo dňa udelenia víza (max. doba pobytu do 3, 6 alebo 12 mesíacov)

Poplatok ambasáde

pri pobyte do 3 mesiacov – zdarma
pri pobyte do 6 alebo 12 mesiacov – 100 AUD

Poplatok agentúre

19 EUR – k letenke zakúpenej v našej kancelárii
35 EUR – bez letenky

Mena

AUD (austrálsky dolár)

Adresa veľvyslanectva

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre
Culgoa Circuit, O’ Malley
Canberra
Telefón: 0061 262 901516
Fax: 0061 262 901755
E-mail: embassy@slo­vakemb-aust.org

Adresa zastúpenia SR:

veľvyslanectvo Austrálskeho zväzu
Mattiellistrasse 2
1040 Vienna
Tel:00431 506 740
Fax:00431 513 9208
E-mail: visa-enquiries@dfat­.gov.au